Servei d'atenció al viatger internacional

Informació Adicional

viajero.jpgL'Hospital Clínic de Barcelona ofereix als viatgers internacionals prevenció i seguretat respecte el risc de contagi de malalties pròpies dels països que es tingui previst visitar i conèixer. Per a això, poseeix unes instal·lacions dissenyades especialment i que estan destinades a oferir un servei personalitzat, complet i de gran qualitat.

El Centre d'Atenció al Viatger Internacional (SAVI) centra el seu objectiu en la prevenció de malalties que poden adquirir-se durant un viatge. Per a això, un equip de reconeguda formació, trajectòria i experiència que l'acredita com a expert en Medicina Tropical i Preventiva ofereix consells i recomanacions d'eficàcia demostrada.

Serveis

Consell al viatger + vacunes: 40€*

Consell al viatger amb informació i recomanacions segons el destí i el tipus de viatge, amb l’administració de les vacunes recomanades.

*cost addicional vacuna de la Febre Groga: 19€

Consell al viatger: 30€

Consell al viatger amb informació i recomanacions segons el destí i el tipus de viatge, però sense l’administració de les vacunes recomanades perquè no sigui necessari (calendari vacunal complet i actualitzat).

Revacunació: 9€

Inclou exclusivament completar les dosis pendents de les vacunes administrades del consell al viatger previ.

Atenció post-viatge

Per l’atenció medica post-viatge, recordi que pot anar a la Unitat de Medicina Tropical. Està situada a l’edifici de Consultes Externes de l’Hospital Clínic de Barcelona, al carrer de Rosselló, num.161, planta baixa. Aquest servei no necessita derivació del seu metge d’atenció primària.

Abans del viatge

Recomanacions personalitzades, tenint en compte el lloc de destinació i les característiques de l'usuari:

  • Mesures de protecció, precaucions higièniques, indicacions respecte a la ingesta d'aliments, hidratació...
  • Vacunació seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.
  • Profilaxi antipalúdica, si s'escau.
  • Adquisició, si l'usuari així ho desitja i en el mateix centre, d'aquells productes indicats durant el consell com a mesures de protecció.

 

 

© 2022 Hospital Clinic de Barcelona - Avís legal